Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie

Ogłoszenie o naborze

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO:

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH


 

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie

 

Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent ds. administracyjnych

Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu

 

Przewidywany termin zatrudnienia:

Wrzesień 2022 r.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie, preferowane wyższe, co najmniej 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku pracy,
 • Prawo jazdy kat. B, 
 • Obywatelstwo polskie,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Znajomość regulacji prawnych, w szczególności: kodeks postępowania administracyjnego,   ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych.
 • Osoba niebędąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 

 • Znajomość przepisów prawa pracy (Kodeks Pracy), 
 • Samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność.
 • Preferowane doświadczenie zawodowe: zatrudnienie w jednostce organizacyjnej pomocy lub w jednostce samorządowej lub odbyty staż zawodowy na podobnym stanowisku,
 • Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • Biegła znajomość obsługi sprzętu biurowego, biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, w tym pakietu Microsoft Office,
 • Znajomość systemów,, ePUAP,”, ,,CAS”,
 • Praktyczna umiejętność przygotowywania pism i decyzji administracyjnych.

 

 

Zakres zadań wykonywanych w zakresie obowiązków referenta ds. administracyjnych:

 

 • Przekazywanie dokumentacji i korespondencji;
 • Pomoc w drobnych pracach poszczególnych działów;
 • Nadzór nad odpowiednim wykorzystywaniem dokumentacji;
 • Rejestracja spraw;
 • Kompletowanie akt spraw;
 • Archiwizacja dokumentacji;
 • Pomoc kadrowa
 • Przygotowywanie projektów pism zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 • Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji i przyznanych świadczeń w zakresie pomocy społecznej.
 • Współpraca z instytucjami i organami.
 • Prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej i organizacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie.
 • Wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonego.

 

 

Warunki zatrudnienia:

 

 • Praca biurowa
 • ¼ etatu
 • Praca przy komputerze
 • Planowany termin zatrudnienia: 1 wrzesień 2022r.

 

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił ponad 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 5. Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie: kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub/ i kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 6. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 7. Kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

CV powinno być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019r. poz.1781); ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)”. 

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Referent ds. administracyjnych” należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r. do godz. 1000  (liczy się data wpływu do Ośrodka).

Godziny urzędowania Ośrodka:

poniedziałek 7.30-17.00,

wtorek-czwartek 7.30-15.30,

piątek 7.30-14.00

 

Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Butrym 11-08-2022 14:53:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Butrym 11-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Maria Butrym 11-08-2022 14:56:02